top of page

PHOTOPAPER SHEET

יריעות ה-  Photopaper Grip עשויות מנייר צילום עמיד במים שעליו מיושם פולימר החיכוך.
ניתן להשתמש ביריעות מסוג זה כאשר רוצים למנוע מעבר רטיבות ממשטח העץ לסחורה.
היריעות מגיעות במידות שונות בהתאם לגודל המשטח שעליו מונחת הסחורה.
משקל היריעות הוא 150 גר/מ"ר.

photopaper logo.PNG
bottom of page