top of page
rand_logo_adresse_e-1.png

H. Rand

שיתוף פעולה להצלחה בטוחה

Neuofen, Germany  -ממוקמקת ב H.Rand חברת 

Grip fix חברה פועלת בתחום מזה 30 שנה ומייצרת מערכות ליישום אוטומטי וידני של דבק קר על בסיס מים

הדבק מיושם בכמות קטנה וחסכונית באמצעות מתקן אוטומטי קומפקטי הממוקם בד"כ על גבי מסוע הגישה לפלטייזר.

Beumer, Newtec  החברה משתפת פעולה עם יצרני מכונות אריזה מובילים בעולם כגון 

היתרון הגדול בשימוש בדבק הוא חוזק גזירה גדול במישור האופקי ( מישור ההחלקה) וחוזק משיכה חלש מאד במישור האנכי המאפשר להרים ולנתק את הסחורה

.פתרון זה אופטימלי ליישום בקוי אריזה אוטומטים של שקי פוליטילן/נייר ואריזות קרטון

 החברה תומכת באופן שוטף במערך המפיצים שלה ומספקת להם את כל הידע הטכני הדרוש כדי שיוכלו לשרת

את לקוחותיהם באופן מקצועי.

 

   בישראל H.Rand  חברת וואיפאק הינה המפיץ הבלעדי של  

ונציגיה ישמחו לסייע לכם בכל אתגר שיוצג בפניהם 

bottom of page