top of page

קישורים למפרטים

Containers description

Certificates

Safety data sheet

GRIP FIX

הינו שם כולל למספר גדול של מתכונים של תמיסות דבק קר על בסיס מים.

הדבק הקר מגיע במיכלים בגדלים שונים מ- 20 ליטר ועד מיכל של 1000ליטר.

התמיסה מיושמת בד"כ באמצעות מתקן אוטומטי קומפקטי הממוקם על מסוע לפני מכונת הפלטייזר.

המאפיין המייחד את המוצר הוא חוזק גזירה גבוה המונע מהסחורה להחליק במישור האופקי וחוזק משיכה נמוך המאפשר ניתוק הסחורה בעת הצורך.

הכמות המיושמת נעה בין 0.5 גרם בשקי פוליאטילן לכ-2 גרם בקרטונים.

החוזק והיציבות המוקנית למארז הסחורה מאפשרת לצמצם ואף להימנע כליל משימוש בכיסוי ניילון .

 

.

client_kiesel_04.jpg
bagfix_esp_2_detail_gun_21 (1).jpg
client_cardonnay-182x300.jpg
bagfix_w_49_sponges_detail1.jpg
bottom of page