top of page

חזון החברה

חברת Y-PACK שמה לה יעד מרכזי, לאפשר שינוע בטוח של סחורה מנקודה לנקודה ע"י יישום פתרונות המונעים מהסחורה להחליק בעת שינועה תוך כדי שמירה מקסימלית על יציבות המארז. 
החל מתהליך היצור, מעורבים גורמים רבים בשינוע וניוד הסחורה. כל מקטע בתהליכיי השינוע מגביר את סיכוי הפגיעה ( החלקה, נפילה וכו') במוצר שבו הושקעו משאבים רבים. תקלות שמקורן בשינוע לא יציב, מקטינים את סיכויי המוצר להגיע בצורה טובה ויעילה ללקוח הסופי.
החברה המייצרת שהינה בד"כ הגורם הראשון שגם אורז את הסחורה חייבת להבטיח את יציבות המוצרים החל משלבי האריזה הראשונים. ניתן לבצע זאת ע"י יישום השיטה הנכונה המתאימה לאופי הסחורה ואופי אריזתה ( קרטונים, שקים וכו').
חברת Y-PACK מעמידה את הידע והניסיון הרב שנצבר על ידה כדי לייעץ ללקוחותיה ולהתאים את סוג היריעה האופטימלי לשינוע  בטוח של הסחורה.

green_full_dd-removebg-preview.png
bottom of page